YOGA MEDITATION


Сайт на Никола Петров
Автобиографични данни

КНИГИ И РЕФЕРАТИ ПО ЙОГА И МЕДИТАЦИЯ:
Самовнушението в древността и днес, 2011 г. New! -
Разширено и обновено издание
Самовнушението в древността и днес, Изд. 1983, 1987 г.
Самовнушение в древности и сегодня, Изд. 1986 г.
Йога Сутри на Патанджали, Изд. 2007 г.
Автогенна тренировка, самовнушение, психотерапия
Медитация и будизъм
Прана като контролирано дишане - Пранаяма
Мeдитация и осъзнато дишане - техника на Буда (Anapanasati sutta)
Самовнушение и современные техники автогенной тренировки

ТЕМИ:
Kundalini Yoga
Мантрата ОМ
Медитация с мантрата ОМ
ОМ мeдитация с Wai - Lana
Yoga, Meditation and Medicine
The Sense for Infinity
Йога и левитация
Етимология на понятието мeдитация
Медитация и осъзнатото сънуване
Йога медитация на плажа - посрещане на Изгрева

 

ЧАКРИ И ЯНТРИ        МАНТРА МЕДИТАЦИЯ
ТЕХНИКИ ЗА МЕДИТИРАНЕcontacts   нашите любимци
Мантрата Ом
   Йога медитация с мантрата ОМ-Изгрева


МEДИТАЦИЯ С МАНТРАТА ОМ

фотография на Eternities

САЙТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА
НА САМОВНУШЕНИЕТО, МЕДИТАЦИЯТА И ЙОГА
Copyright © Nikola Petrov

 

                                   
Google

Valid CSS!

Valid HTML 4.0 Transitional