Sunrise

SITE OF YOGA AND MEDITATION

Нова книга

Home   Contacts


самовнушението в древността и днесISBN 978-954-420-283-5

© Никола Петров, 2011, разширено и преработено издание - 207 стр.

© Никола Петров, 1983, 1986, 1987 - 115 стр.

Разпространители:

НАТФИЗ - ул. Ст. Караджа № 20 и ул. Раковски № 108А, Тел. (+359 2) 923 13 57
НИСИМ, София, бул. Васил Левски № 59, Тел. (+359 2) 981 19 12, GSM 088 877 80 29
ЕЛРИД, София, ул. Стефан Караджа № 7А, Тел. (+359 2) 986 71 26
НОВА ЕПОХА, София, ул. 6-ти септември № 28, Тел. (+359 2) 981 98 98, GSM 088 981 98 98
ПЛОЩАД СЛАВЕЙКОВ - сергия 22, GSM 0894 319 318 .
ИЗД. МЕДИЦИНА И ФИЗКУЛТУРА - търсене със заглавието
ПИНГВИНИТЕ - търсене със заглавието

В случай на проблеми, при търсене на книгата, изпратете съобщение на е-mail: еon7@abv.bg   или се обадете нa GSM 0898 707 683.
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОP ................................................................................................................................... 6
УВОД .................................................................................................................................................. 7
САМОВНУШЕНИЕ И БУДИЗЪМ ............................................................................................ 8
Легендата за Буда ......................................................................................................................... 12
Основи на будистката доктрина .............................................................................................. 16
Аза, личността, прераждането и кармата .............................................................................. 20
Кармата като неограничена във времето характеристика                                           
         на прераждащия се индивид ............................................................................................ 23
         Кармата като закон ............................................................................................................. 24
         Кармата като свободна воля ............................................................................................ 24
Махаяна ........................................................................................................................................... 32
         Чистата земя ......................................................................................................................... 34
         Дзен ......................................................................................................................................... 35
         Тибетски будизъм ............................................................................................................... 39
САМОВНУШЕНИЕ И ДАОИЗЪМ .......................................................................................... 46
Книга за Дао и Дъ ......................................................................................................................... 46
Сътворението в даоизма ............................................................................................................ 49
Книга на промените .................................................................................................................... 59
         Правила за разчитане на шестограмите ....................................................................... 60
         Аналитичен и гадателски смисъл на шестограмите ............................................... 64
Самовнушението и самореализацията в даоизма .............................................................. 88
САМОВНУШЕНИЕ И КЛАСИЧЕСКА ЙОГА ..................................................................... 99
Яма ..................................................................................................................................................101
Нияма .............................................................................................................................................101
Азана ...............................................................................................................................................101
Пранаяма .......................................................................................................................................102
         Сахита ................................................................................................................................... 103
         Кевала ................................................................................................................................... 105
Пратиахара ................................................................................................................................... 106
Дхарана ......................................................................................................................................... 107
Дхиана ........................................................................................................................................... 109
Самадхи ......................................................................................................................................... 111
ИЗКУСТВОТО НА МАНТРИТЕ И ЯНТРИТЕ ................................................................... 114
Мантри .......................................................................................................................................... 114
Янтри ............................................................................................................................................. 121
ЧАКРИ И КУНДАЛИНИ ......................................................................................................... 126
Описание на седемте основни чакри .................................................................................. 128
Муладхара .................................................................................................................................... 129
Свадхищана ................................................................................................................................. 132
Манипура ...................................................................................................................................... 133
Анахата .......................................................................................................................................... 135
Вишудха ........................................................................................................................................ 136
Аджна ............................................................................................................................................. 138
Сахасрара ...................................................................................................................................... 139
СЪБУЖДАНЕТО НА КУНДАЛИНИ .................................................................................... 141
Необходима предварителна подготовка на йогина за                                                            
събуждането на Кундалини .................................................................................................... 141
Техника за събуждането на Кундалини ............................................................................... 143
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ НА АЗА И ЙОГА ............................................................................... 149
Тяло и сетива ............................................................................................................................... 151
Поле на възприятието .............................................................................................................. 151
Поле на интелекта ..................................................................................................................... 152
Емоции и чувства ...................................................................................................................... 152
Воля ............................................................................................................................................... 153
Разум ............................................................................................................................................. 153
Концентрация на вниманието ............................................................................................... 155
Памет ............................................................................................................................................. 157
Вродени и придобити нагласи ............................................................................................... 158
САМОВНУШЕНИЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................... 161
Исторически сведения ............................................................................................................. 161
         Алхимия ............................................................................................................................... 163
         Астрология .......................................................................................................................... 164
         Теургия ................................................................................................................................. 164
Внушение в състояние на хипноза ....................................................................................... 166
Съзнателно самовнушение ..................................................................................................... 169
Психоанализа .............................................................................................................................. 170
Прогресираща мускулна релаксация .................................................................................. 171
Автогенна тренировка .............................................................................................................. 172
Хуманистична психотерапия ................................................................................................. 173
Когнитивна психотерапия ...................................................................................................... 176
Метод на десенсибилизацията .............................................................................................. 177
АВТОГЕННА ТРЕНИРОВКА ................................................................................................. 179
Начален курс ............................................................................................................................... 179
Висш курс ..................................................................................................................................... 183
КАК ДА СЕ ПРЕБОРИМ СЪС СТРЕСА ............................................................................. 186
Принципи на живото състояние ........................................................................................... 186
Характерни приспособителни реакции .............................................................................. 187
Нехарактерни приспособителни реакции ......................................................................... 187
Какво представлява стресът .................................................................................................. 188
Физиология на стреса ............................................................................................................... 190
Психически нагласи и стрес .................................................................................................. 192
Практически съвети, правила и упражнения за борба със стреса .............................. 194
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................................................................................... 199
ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................................................. 201
ПРИЛОЖЕНИЕ: Произношение на санскритски мантри ........................................... 205
поза за медитацияавтора в поза за медитация

Home   Contacts

Google


Valid CSS!

Valid HTML 4.01 Transitional