SITE OF YOGA AND MEDITATION

                         “Anapanasati sutta


 

 

 
     Home   Contacts 

 

                            “MEДИТАЦИЯ ВЪРХУ ОСЪЗНАТОТО ДИШАНЕ”

                                                   Сутри на Буда Шакиямуни

 

 

Този текст е адаптация на български език на сутрите на Буда - “Anapanasati Sutta” (сутри на напълно осъзнатото дишане). За целта се възползувахме от превода на Thanissaro_Bhikkhu от Пали на английски. В предишна наша адаптация, в книгата “Самовнушението в древността и днес”, 1983 г, ние предложихме друга адаптация основаваща се на друг английски превод публикуван в книгата на Grimm, The Doctrine of the Buddha, Academic Verlag, Berlin 1958. Вярваме, че с настоящата нова адаптация на Anapanasati sutta сме се приближили по-близко до същността на осъзнатото дишане и сме запазили сугестивното въздействие на оригиналния текст.


В състояние на концентрация той (йогинът) вдишва и издишва.

1.Вдишвайки продължително той се концентрира: “Аз вдишвам продължително”.

Издишвайки продължително той се концентрира: “Аз издишвам продължително”.

Така се прави.


2. Вдишвайки кратко той се концентрира: “Аз вдишвам кратко”.

Издишвайки кратко той се концентрира: “Аз издишвам кратко”.

Така се прави.


3.“Аз вдишвам и усещам своето тяло. Аз издишвам и усещам своето тяло.”

Така се прави.


4.“Аз вдишвам и усещам своето тяло – отпуснато и спокойно.

Аз издишвам и усещам своето тяло – отпуснато и спокойно”.

Така се прави.


5.“Аз вдишвам и усещам чувство на радост.

Аз издишвам и усещам чувство на радост”.

Така се прави.


6.“Аз вдишвам и усещам щастие.

Аз издишвам и усещам щастие”.

Така се прави.


7.“Аз вдишвам и усещам активността на съзнанието си.

Аз издишвам и усещам активността на съзнанието си”.

Така се прави.


8.“Аз вдишвам и усещам как се успокоява съзнанието ми.

Аз издишвам и усещам как се успокоява съзнанието ми”.

Така се прави.


9.“Аз вдишвам и следя мислите си.

Аз издишвам и следя мислите си”.

Така се прави.


10.“Аз вдишвам и преустановявам потока на мисълта си.

Аз издишвам и преустановявам потока на мисълта си”.

Така се прави.


11.“Аз вдишвам и концентрирам съзнанието си върху една мисъл.

Аз издишвам и концентрирам съзнанието си върху една мисъл”.

Така се прави.


12.“Аз вдишвам и концентрирам съзнанието си върху безкрайната пустота.

Аз издишвам и концентрирам съзнанието си върху безкрайната пустота”.

Така се прави.


13.“Аз вдишвам и осъзнавам преходността на дхармите*.

Аз издишвам и осъзнавам преходността на дхармите”.

Така се прави.


14.“Аз вдишвам и осъзнавам как се освобождавам от тях..

Аз издишвам и осъзнавам как се освобождавам от тях”.

Така трябва да се прави.


15.“Аз вдишвам и осъзнавам освобождението си.

Аз издишвам и осъзнавам освобождението си”.

Така се прави.


16.“Аз вдишвам и осъзнавам освобождението си от реалността.

Аз издишвам и осъзнавам освобождението си от реалността”.

Така се прави.Коментар върху смисъла на Anapanasati sutta


Най-съществената част във всички древни индийски философски системи, в това число Будизма и класическата Йога на Патанджали, е доктрината за освобождението на човека от природните и социалните несгоди. Според тях зависимият, не свободен човек отъждествява своето “Аз” с тялото, чувствата и разума, с това което във философската система Санкхя, а и в Будизма се нарича “Его” (Ahankara). Поради тази си привързаност към проявите на материята, той е подложен на терора на съдбата и времето – Самсара (Samsara), изразяващ се в болки и страдания, невъзможност за душата да намери покой, безброй много прераждания, с които нищо не се променя. Единствената възможност за освобождение от Самсара е “Азът” да се разпознае извън своята принадлежност към трите проявления на “Егото” – телесното, емоционално-чувственото и разумното и да стане свободен и независим от тях. Така в хилядолетните традиции на класическата Йога и Будизма са се обособили медитативни практики концентриращи се върху идеята, че е възможно индивида да постигне контрол върху телесното, емоционално-чувственото и мисловното. Сутрите на осъзнатото дишане (Anapanasati sutta) са вероятно най-точния пример на подобна сугестивна техника.


Сутри 1, 2, 3, 4 оказват релаксиращ ефект върху съзнанието и тялото, като сутра 4 може да се разглежда и като “заповед” към тялото да е “отпуснато и спокойно”.


Сутри 5, 6, 7, 8 са адресирани към емоционално – чувствената равнина. Сутра 8 е "заповед" към съзнанието да се освободи от емоционално-чувствени асоциации – “Аз .... усещам как се успокоява съзнанието ми”.


С медитация върху смисъла на сутри 9, 10, 11, 12, Йогинът се стреми да прекъсне мисловния си поток. Сутра 12 е "заповед" към съзнанието да се освободи от мисловна дейност – “Аз .........концентрирам съзнанието си върху безкрайната пустота”.


Въпреки, че е постигнал контрол върху трите равнини на личността – телесното, емоционалното и мисловното, Йогинът все още не е напълно свободен, защото все още не е свободен от между персонални контакти и влияния, които поляризират съзнанието му в аспекта на моралните дуалности: добро- зло, любов – омраза, истина – неистина и т.н. За да достигне до пълна свобода, Йогинът трябва да излезе и извън зависимостта си към тях. За тази цел в последните 4 сутри, съзнането му се концентрира върху осемте дхарми*.


Разбира се освобождението не се постига с едно единствено упражнение, нито с една единствена практика. Пълното духовно освобождение са постига от Йогина – будист с цялостното му отдаване и посвещаване на крайната цел - "освобождението от Самсара", но дори и тогава, гаранцията не е сто процентово сигурна.


*Осемте дхарми са:

1.Желание за похвала.

2.Нежелание за критика.

3.Желание за печалба.

4.Нежелание за загуба.

5.Желание за щастие.

6.Нежелание за нещастие.

7.Желание за слава.

8.Нежелание за лоша репутация.

 

 

Следва превода на Thanissaro Bhikkhu от пали на английски:

 

"There is the case where a monk, having gone to the wilderness, to the shade of a tree, or to an empty building, sits down folding his legs crosswise, holding his body erect, and setting mindfulness to the fore. Always mindful, he breathes in; mindful he breathes out.

1.Breathing in long, he discerns, “I am breathing in long”;

or breathing out long, he discerns, “I am breathing out long”.

2.Or breathing in short, he discerns, “I am breathing in short”;

or breathing out short, he discerns, “I am breathing out short”.

3.He trains himself, “I will breathe in sensitive to the entire body”

He trains himself, “I will breathe out sensitive to the entire body”.

4.He trains himself, “I will breathe in calming bodily fabrication.”

He trains himself, “I will breathe out calming the bodily fabrication”.

5.He trains himself, “I will breathe in sensitive to rapture”.

He trains himself, “I will breathe out sensitive to rapture.”

6.He trains himself, “I will breathe in sensitive to pleasure.”

He trains himself, “I will breathe out sensitive to pleasure”.

7.He trains himself, “I will breathe in sensitive to mental fabrication.”

He trains himself, “I will breathe out sensitive to mental fabrication”.

8.He trains himself, “I will breathe in calming mental fabrication”.

He trains himself, “I will breathe out calming mental fabrication.”

9.He trains himself, ”I will breathe in sensitive to the mind”.

He trains himself, “I will breathe out sensitive to the mind”.

10.He trains himself, “I will breathe in satisfying the mind”.

He trains himself, “I will breathe out satisfying the mind”.

11.He trains himself, “I will breathe in steadying the mind”.

He trains himself, “I will breathe out steadying the mind”

12.He trains himself, “I will breathe in releasing the mind”.

He trains himself, “I will breathe out releasing the mind”.

13.He trains himself, “I will breathe in focusing on inconstancy”.

He trains himself, “I will breathe out focusing on inconstancy”.

14.He trains himself, “I will breathe in focusing on dispassion [literally, fading].”

He trains himself, “I will breathe out focusing on dispassion”.

15.He trains himself, “I will breathe in focusing on cessation”.

He trains himself, “I will breathe out focusing on cessation”.

16.He trains himself, “I will breathe in focusing on relinquishment”.

He trains himself, “I will breathe out focusing on relinquishment”.

 

 

                                                                                   
Google