Sunrise

SITE OF YOGA AND MEDITATION

Медитация с мантрата OM

Home   Contacts

МЕДИТАЦИЯ ВЪРХУ БЕЗКРАЙНАТА ПУСТОТА


OMNIA

OM - AUM - ONGOm mantra

                                                фотография на  Eternities

          Окръжността   е   символ  на   безкрайността,   простотата,   хармонията  и  единението.
Латинската дума OMNIA означава всичкото, цялото, завършеното, същността на нещата. Също според Taittiriya Aranyaka, “OM - AУМ е всичко”, минало, настояще, бъдеще, Брахман (Абсолюта) и Атман (Индивидуалния дух). AUM е проявлението на мантрата
ОМ като пранава – A, U, M, а ONG е проявлението й като артикулация (произношение). Концентрацията върху абсолютната пълнота - “всичкото”, която се символизира с OMNIA и OM е тъждествена с концентрацията върху абсолютната празнота – “нищото”. Доведено до своя екстрем всяко нещо се превръща в своята противоположност. Когато обектът на концентрация се отъждествява с всичко съществуващо, тогава всъщност, съзнанието се изпразва от всичко конкретно. Обектът на концентрацията се превръща в "нищото". Етимологията на думата OMNIA е свързана с латинската дума OMEN, която означава предзнаменование при жертвоприношение – знак от боговете, осъществяване на връзка с отвъдното. Известно е, че и мантрата ОМ също възниква като заклинателна формула, свързана с жертвоприношенията през ведическия период.


ПОЗА ЗА МЕДИТАЦИЯ         Заема се поза удобна за медитация, най-добре Сидхазана (полулотос). Гръбнакът трябва да е изправен. Главата се отпуска свободно напред, така че брадичката да се опре на гърдите. Тялото се отпуска. Клепачите се отпускат. Ще забележите, че в тази поза, ако не приложете допълнително мускулно напрежение очите не се затварят напълно. В това състояние, почти затворени, те трябва да останат по време на медитацията. Погледът се насочва към пъпа, но без да се фокусира. Китките се отпускат в скута с дланите нагоре. Ако стъпалото на десния крак е върху прасеца на левия, то лявата китка е върху дясната. Ако левият крак е върху десния - дясната китка е върху лявата. При издишване се произнася мислено “Ong” (ОМ).

         Съгласно Kathopanishad, АУМ се проявява като “Онг”. Също и според Goswami “М” се трансформира в “нг”. Това е така защото при мантра медитация, за да се блокира безсъзнателния стремеж на езика да артикулира, той заедно с устните се заключва, като върхът му се поставя между зъбите на горната и долната челюст. Това е единствената правилна техника за мислено произнасяне на мантрата “OM”. Ако обаче, по време на медитацията, концентрирате вниманието си върху положението на езика ще внесете напрежение и вероятно ще блокирате естествения медитативен процес. За да се избегне това се препоръча следното: Главата се отпуска свободно напред (виж илюстративната фотография). Напълно се освобождават от мускулни напрежения долната челюст и езика. При това, по естествен път, горните и долните зъби се раздалечават, а езикът застава точно, където трябва. Това е правилната поза. Останете така.

         По време на медитацията мислете за окръжността, безкрайността и същността на мантрата OM. Ако вниманието ви се разконцентрира изчакайте, то ще се концентрира отново. Стремете се да останете в съзнанието си само с това, върху което се концентрирате.поза за медитация

Състояние на медитация

в позата Н. Петров, Созопол 2007 г.

МЕДИТИРАЙТЕ МИСЛЕННО ВЪРХУ КРЪГА НА СЛЪНЦЕТО


Разширено и обновено издание на книгата:

САМОВНУШЕНИЕТО В ДРЕВНОСТТА И ДНЕС
, Изд. 2011 г.
Google
Valid HTML 4.0 Transitional

Valid CSS!